2-Step Verification eller tvåfaktorautentisering

2-Step Verification, eller tvåfaktorautentisering som det heter på svenska, är ett sätt att bekräfta din identitet. Vid kommunikation mellan två system är det vanligt att du behöver bekräfta din identitet, exempelvis vid inloggning till din dator eller mobiltelefon. Ett exempel på en tvåfaktorautentisering är ett USB-minne med ett lösenord, här krävs ett korrekt fysiskt USB-minne samt kunskap från användaren. Fingeravtryck eller ansiktsavläsning är exempel från biometrin som ibland används i samma syfte.

Faktorer för att bekräfta identitet och säkerhet

Olika system nyttjar olika faktorer för att bevisa din identitet. Faktorerna kan delas in i följande: Kunskap, besittning och biometri. Kunskap kan förslagsvis vara ett lösenord eller PIN-kod. Besittning kan exempelvis vara en säkerhetsenhet såsom en säkerhetsdosa eller ett USB-minne. Biometri finns bland annat i moderna mobiltelefoner och det är därmed inte ovanligt att en mobil kan identifiera dig via ansiktsigenkänning eller fingeravtrycksläsning. En kombination av faktorer medger en större säkerhet hos användaren.

Genom tvåfaktorautentisering kan säkerheten ökas hos användaren. Större krav på identifiering av användaren skyddar användaren från att obehöriga når personlig information. Det är inte sällsynt idag att identiteter och personliga konton blir stulna. Tvåfaktorautentisering spelar därmed en stor roll när det kommer till sekretess, riktighet och datasäkerhet. Att kräva identifiering av användaren genom flera olika faktorer kan vara ett sätt att minska möjligheterna för obehöriga att nå andras personliga information.

Det finns också nackdelar med tvåfaktorautentisering

Vad finns det då för nackdelar med tvåfaktorautentisering? Tänk dig att biometri med fingeravtrycksläsning används i din telefon och du bränner dig på det registrerade fingret. Eller om en hacker väl kommer åt ditt konto och konfigurerar om kontot med tvåfaktorautentisering och därmed innehar extra effektiv säkerhet. Tvåfaktorisautentisering må vara ett effektivt verktyg för att upprätthålla säkerhet men om metoden inte används med försiktighet så kan den i fel händer användas mot dig.

Vid användandet av tvåfaktorautentisering kommer också en inloggning att ta längre tid. Att ständigt behöva göra ett extra steg vid en inloggning kan både kännas tidskrävande och frustrerande för användaren. Ett problem som kan uppkomma är exempelvis om du ska logga in på en sida och du behöver invänta en verifieringskod från en tredje part. Här skapas då en beroendeställning av den tredje parten som då kan förlänga väntetiden för användaren ytterligare.

Kommer användandet av tvåfaktorautentisering att öka i framtiden?

Användandet av tvåfaktorautentisering kommer med stor sannolikhet att öka i framtiden trots metodens påvisade brister. Den större säkerheten som metoden medför gör att den ses som självklar i framtiden. Det ses som ytterst osannolikt att en sak som exempelvis signering med Mobilt BankID skulle försvinna. Att tvåfaktorautentisering kan innefatta besittning är också mycket bra ur ett stöldperspektiv; du upptäcker lättare att du tappat ett bankkort än att någon har kommit över ditt lösenord.

I den digitala omvandlingen som banker, företag och myndigheter nu genomgår kommer en central del vara att du som privatperson kan identifiera dig digitalt gentemot dessa. Mobilt BankID är i nuläget ett bra alternativ, särskilt då mobilen verkar vara ett verktyg som är här för att stanna. Engångskoder via SMS verkar dock vara en tvåfaktorautentiseringsmetod som kommer minska i användning. Detta på grund av den lägre säkerheten som metoden medför.

En utveckling mot en ökad säkerhet i framtiden

Metoder som genererar en ökad säkerhet för användaren kommer att få genomslag i framtiden. Tvåfaktorautentisering är en sådan metod som är här för att stanna. Dagens metoder kommer att med bättre teknik och mer forskning att utvecklas mot ännu säkrare metoder. Med smart teknik kan tvåfaktorautentisering bli både snabbare och säkrare för användaren. De brister som metoden har är få sett till de fördelar som metoden innehar. Hackare tycks få det svårare i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *