HTTPS protokoll – För kryptering av data

Troligen har du noterat skriften “http” eller “https” ut till vänster i din URL, men kanske vet du inte innebörden av dessa? HTTP och HTTPS är kommunikationsprotokoll som verkar mellan klient och server. Via protokollen skickar du en förfrågan från din webbläsare till en webbserver som i sin tur lämnar ut den resurs, information eller fil som du efterfrågat. På detta sätt tar du del av webbsidor på internet idag.

Skillnaden mellan HTTP och HTTPS

HTTPS är en säkrare version av HTTP. Den tillagda bokstaven “S” i HTTPS står för “Secure”, det vill säga “Säker” på svenska. HTTPS är ett säkrare kommunikationsprotokoll än HTTP då det krypterar data. Används HTTPS är information krypterad och därmed obegriplig för hackare vid eventuella intrång i datasystem. HTTPS är därför ett bra sätt att skydda användare från att bli bestulna på känsliga data i och med den tillagda krypteringsfunktionen i protokollet.

Dataskyddsförordningen GDPR förespråkar för rätten till skydd av personliga uppgifter. I och med denna förordning är det inte konstigt att en ökad säkerhet vid dataöverföring blivit allt viktigare. HTTPS har därmed kommit att bli ett väl använt protokoll som är här för att stanna. Användningen av HTTPS är speciellt viktig vid hantering av personlig information och bankuppgifter. Därmed är det ingen slump att banker och e-handelstjänster använt HTTPS sedan länge.

En ökad användning av HTTPS kan ses på internet

Från början användes HTTPS främst för betalningar över internet och hantering av känslig information. Idag har användandet spridits och HTTPS finns nu över stora delar av internet. Att en webbsida innehar HTTPS betyder att den är SSL-certifierad. Ett SSL-certifikat ska därmed utstråla säkerhet gentemot användaren. Som webbsida med SSL-certifikat öppnas också möjligheter att få använda tjänster och funktioner från utvecklare som menar att deras resurser innehar känslig information som inte får spridas.

Ett av skälen till att fler och fler webbsidor går mot användning av HTTPS är att kunder och utvecklare av tjänster kräver att deras motpart innehar SSL-certifikat. Användning av SSL-certifikat kommer vara nödvändigt för att framstå som en pålitlig och säker webbsida. Redan idag skulle det av många kännas otryggt att handla varor på nätet där HTTP används, det skulle innebära en full tillgång till personuppgifter och kontonummer om en cyberattack skedde.

Vilken typ av information om dig kan bli avslöjad?

Det är lätt att tro att det är överflödigt att använda HTTPS på webbsidor som inte hanterar känslig information i form av exempelvis personuppgifter och kontonummer. Men faktum är att även valet av sidor som du besöker kan avslöja hemligheter om dig som person. Inkräktare som är intresserad av dig som person kan nämligen använda kombinationer av dina besök på webbsidor och dess information för att kartlägga dig och dina preferenser.

Det finns indirekt information att inhämta om dig som person genom att kombinera den information som finns tillgänglig. Tänk dig att du besöker flertalet medicinska artiklar som alla är HTTP-webbsidor. Genom valet av artiklar som du läser kan du exempelvis avslöja ett medicinskt tillstånd för en tredje part. Det är viktigt att komma ihåg att än idag finns webbsidor av typen HTTP och därför bör din URL kontrolleras regelbundet för att öka din säkerhet.

Google premierar HTTPS

HTTPS är på väg att bli den nya standarden för kommunikationsprotokoll på internet. På grund av det premierar Google de webbsidor som använder sig av HTTPS och bestraffar sidor som fortfarande använder sig av det gamla protokollet HTTP. Denna bestraffning sker genom att sidor som lever i det förgångna hamnar längre ner i sökresultatet. Då Google är den populäraste sökmotorn idag gör du som innehar HTTP troligtvis bäst av att övergå till HTTPS snarast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *