Säkerhetsmjukvara: Brandväggar

Det finns många säkerhetsrisker som din dator och ditt nätverk kan drabbas av. Det är därför av största vikt att använda sig utav bra säkerhetsprogram så som antivirusprogram och brandväggar. En brandvägg kan skydda dig mot säkerhetshot, och hjälper dig att blockera hoten innan de gör skada på din dator. I denna artikel kommer vi att kortfattat och enkelt förklara vad en brandvägg är, och vilka populära brandväggar du kan använda dig utav.

Vad är en brandvägg och hur fungerar den?

En brandvägg kan komma i två olika former: hårdvarubrandväggar och mjukvarubrandväggar. Hårdvarubrandväggar är en dator, eller annat fysiskt objekt så som en router, som ska skydda ditt privata nätverk från säkerhetshot. En mjukvarubrandvägg är däremot ett program som ska installeras på exempelvis din dator, för att sedan kunna skydda din dator och ditt privata nätverk från olika typer av hot. Ofta har hårdvaru- och mjukvarubrandväggar samma programvara, men de fungerar på olika sätt.

Den första generationens brandväggar såg dagens ljus omkring år 1988. Dessa brandväggar fungerade enbart som paketfilter för de paket som skickades mellan de olika nätverken. Paket kan liknas vid ett vanligt brev. Ett paket innehåller information, samt har en mottagar- och avsändaradress. Dessa paket kan innehålla skadlig information eller säkerhetshot så som virus och malware. Första generationens brandväggar kunde bara grovt filtrera paket, vilket gjorde de mindre träffsäkra och inte lika effektiva.

Olika sorters brandväggar

Brandväggens syfte är alltid att skydda ditt nätverk, eller dator, från skadlig trafik. Det finns dock flertalet olika sorters brandväggar, och de fungerar på olika sätt. Proxyserver-brandväggar är brandväggar som förhindrar information att nå ditt nätverk utan att proxyn hanterat och granskat informationen. Ingen utgående och ingående trafik skickas direkt mellan de olika nätverken. All trafik når först proxyn, som agerar portvakt. Detta gör att ditt nätverk oftast inte är synligt för andra.

Ibland är denna typ av proxy server-brandvägg till problem då den kan störa ofarlig trafik eftersom den kontrollerar all trafik. I en tillståndsbaserad brandvägg granskar brandväggen avsändare, innehåll och kontrollerar om avsändaren och informationen är relevant. Ska detta kommando köras nu, eller är det något som inte stämmer överens med resten av situationen? En tillståndsbaserad brandvägg ställs ofta in av användaren, och den lär sig att komma ihåg vad som ska tillåtas och inte.

Populära brandväggar som är gratis

Vilken som är den allra bästa brandväggen på marknaden idag är svårt att avgöra. Olika personer, institut och analyser kommer fram till olika svar. Klart är dock att det finns ett flertal väldigt populära och omtyckta brandväggar, som dessutom också klarar test och analyser bra. ZoneAlaram Free Firewall är en av de bästa brandväggarna just nu, och dessutom gratis. Du kanske känner igen namnet då ZoneAlarm funnits i 20 år.

Comodo Free Firewall är också ett gratisprogram med höga betyg. Den här brandväggen har dessutom en sandlåda, eller sandbox, som gör att du kan köra suspekta program i en säker miljö utan att din dator riskerar att bli infekterad eller utsatt för andra hot. AVG Antivirus är ett av de populäraste antivirusprogrammen och i det finns en inbyggd brandvägg. Det här programmet är därför en bra allround-programvara, och finns dessutom i gratis- och betalversion.

Summering

Det finns alltså olika typer av brandväggar som fungerar på olika sätt. En hårdvarubrandvägg kan finnas i din router, medan en mjukvarubrandvägg installerar du själv på din dator. Deras jobb är dock detsamma – att blockera säkerhetshot innan de når din dator och gör skada. Brandväggen är din portvakt som hjälper dig avgöra vad som är skadligt och inte, och vissa typer av brandväggar är smarta och lär sig med tiden vad som är pålitligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *