Säkerhet på webbsidor som behandlar pengar

Säkerhet på webbsidor som behandlar pengar

0 Comment

Bankers säkerhet Från att hela samhället använde sig av kontanter till att de flesta invånarna i Sverige inte har kontanter längre är en av de största omställningarna i dagens samhälle. Det är i takt med digitaliseringen som vi har gått över från att ta hand om kontanter och besöka landbaserade banker till att använda oss av…