Säkerhet på webbsidor som behandlar pengar

Säkerhet på webbsidor som behandlar pengar

0 Comment

Bankers säkerhet Från att hela samhället använde sig av kontanter till att de flesta invånarna i Sverige inte har kontanter längre är en av de största omställningarna i dagens samhälle. Det är i takt med digitaliseringen som vi har gått över från att ta hand om kontanter och besöka landbaserade banker till att använda oss av…

2-Step Verification eller tvåfaktorautentisering

2-Step Verification eller tvåfaktorautentisering

0 Comment

2-Step Verification, eller tvåfaktorautentisering som det heter på svenska, är ett sätt att bekräfta din identitet. Vid kommunikation mellan två system är det vanligt att du behöver bekräfta din identitet, exempelvis vid inloggning till din dator eller mobiltelefon. Ett exempel på en tvåfaktorautentisering är ett USB-minne med ett lösenord, här krävs ett korrekt fysiskt USB-minne…

VPN

VPN

0 Comment

Din dator har blivit långsammare för varje timme som går och konstiga applikationer har startat av sig själva efter att du besökte den där webbsidan. Du är ganska säker på att grannen har läst din mejl, och din data finns lagrad någonstans. Och allt detta hade försvårats eller förhindrats helt om din datatrafik varit krypterad…

HTTPS protokoll – För kryptering av data

HTTPS protokoll – För kryptering av data

0 Comment

Troligen har du noterat skriften “http” eller “https” ut till vänster i din URL, men kanske vet du inte innebörden av dessa? HTTP och HTTPS är kommunikationsprotokoll som verkar mellan klient och server. Via protokollen skickar du en förfrågan från din webbläsare till en webbserver som i sin tur lämnar ut den resurs, information eller…

SSL-certifikat

SSL-certifikat

0 Comment

SSL står för Secure Sockets Layer och är den teknik som gör det möjligt att kryptera kommunikation mellan en server och en webbläsare. SSL har har två viktiga säkerhetsfördelar där den första är autentisering för hemsidor och den andra är möjligheten att kryptera trafik mellan en server och en webbläsare, vilket innebär en säkrare miljö…

Keeper lösenordsmanager

Keeper lösenordsmanager

0 Comment

Idag är det inte helt ovanligt att man har över tio lösenord att hålla reda på. Ett lösen för mejlen, några för sociala medier, ytterligare några för olika nätbutiker och eventuellt några för spel online. Allt för ofta slutar det med att man har samma eller liknande lösenord över hela spektret. Detta är en enorm…

Barkraft: IT-system, säkerhet, och mjukvara

Barkraft: IT-system, säkerhet, och mjukvara

0 Comment

Vi ämnar erbjuda dig vägledning och information om IT-system, säkerhet, och mjukvara. Vår webbsida är skräddarsydd för att tillgodose alla dina kunskapsmässiga IT-behov, och har som målsättning att underlätta de val som du möter vid införskaffandet och installationen av allting IT-relaterat. Vilken fråga du än har om IT, har vi svaret eller artikeln du kan…